februari 2021

Motion

Kommunens marktillgångar

All byggverksamhet utgör en samordning av arkitektur, teknik och ekonomi. Vad gällersamhällsbyggnad tillkommer även sociala värden som ska tillvaratas i planeringen. Med nuvarandeorganisation finns en förvaltning, MoS, som hanterar samhällsbyggnadens

Motion

Motion – ta tillvara på kommunens marktillgångar

Kommunens marktillgångar All byggverksamhet utgör en samordning av arkitektur, teknik och ekonomi. Vad gäller samhällsbyggnad tillkommer även sociala värden som ska tillvaratas i planeringen. Med nuvarande organisation finns en förvaltning,

Rulla till toppen