juni 2021

Debattartiklar

En liten fundering

Satt hemma och läste onsdagensÖCDet var ett flertal reportage som fick mig attfundera och reagera­Gårdagens fullmäktigebeslut om taxanför färdtjänstHur kan ett sådant beslut fattas i en kommun som har ett överskottpå […]

Motion

Behandla motioner inom ett år från initiering

Linköping 2021-06-10 Motion till kommunfullmäktige Behandla motioner inom ett år från initieringSom invald ledamot i kommunfullmäktige finns såväl rättigheter som skyldigheter att tillvarata medborgarnas intressen genom att agera i och

Interpellation

Interpellation – kritiserade HVB hem

Social- och omsorgsnämnden har ansvaret över hem för vård eller boende (HVB). Institutionens målgrupp är barn och ungdomar med sociala problem samt personer med missbruks- eller beroendeproblematik. Kommunen ska säkerställa

Rulla till toppen