juni 2022

Motion

Motion och jämförelse portföljer mot benchmark

Motion till kommunfullmäktige Ang. principer för kapitalförvaltning Kommunen har idag fyra portföljer vars resultat löpande rapporteras till fullmäktige. Portföljerna avser långsiktiga placeringar, pensionsplaceringar, Westman-Wernerska stiftelsen och kommunala stiftelser. I huvudsak

Rulla till toppen