LL i kommunfullmäktige

Nämndinitiativ

Nämndinitiativ: Skylten

Linköpings kommun har ett betydande kulturellt kapital i verksamheten på Skylten. Verksamheten har under åren härbärgerat Rock d’Amour, Kulturscener och Ungdom i samverkan med Studiefrämjandet, Sensus, konstnärsföreningen ALKA och kulturföreningen […]

Enkel fråga

Enkel fråga: P-hus

Under kommunfullmäktige 23-09-26 valde LL att ställa en fråga gällande resultaten för p-husen i Vallastaden och Folkungavallen De kommunala P-husen i bostadsområden visade svagt resultat under föregående år. Ekonomin i

Enkel fråga

Enkel fråga: Skylten

Enkel Fråga, Skyltenkvarteren Fastigheten Gjuteriet 2 är uppdelad i två kvarter. Det norra kvarteret rymmer en betydande Exploateringspotential enligt många marknadsaktörer. Mot den bakgrunden ställs frågor med anledningen av att

Enkel fråga

Enkel fråga: Tinnis

Under kommunstyrelsen sammanträde den 7:e mars 2023 ställde Linköpingslistan en fråga gällande läget angående Tinnis badsjö. Ansvarigt kommunalråd svarade då att information kommer att ges till samhällsbyggnadsnämnden under våren. Sex

Nämndinitiativ

Nämndinitiativ: Höj driftbidragen

Nämndinitiativ till kultur- och fritidsnämnden Bakgrund: Föreningslivet i Linköping spelar en avgörande roll för att skapa en levande och aktiv stad. Många föreningar driver idag sina idrottsanläggningar i egen regi,

Rulla till toppen