Styrgrupper

Våra styrgrupper

Intern styrning av politiskt beslutsfattande i nämnder och styrelser Fyra styrgrupper bildas där beslut tas om politisk inriktning i de frågor som behandlas i nämnder och styrelser. KF-gruppen utgör en […]