Våra företrädare

Kommunlista

Ledamöter kommunfullmäktige

Michael Cocozza, ledamot

Jaleh Ramezani, ledamot

Ledamöter arbetsmarknadsnämnden

Michael Cocozza, ledamot

Jaleh Ramezani, ersättare