Våra styrgrupper

Intern styrning av politiskt beslutsfattande i nämnder och styrelser Fyra styrgrupper bildas där beslut tas…

Läs mer

Enkel fråga: P-hus

Under kommunfullmäktige 23-09-26 valde LL att ställa en fråga gällande resultaten för p-husen i Vallastaden…

Läs mer

Enkel fråga: Skylten

Enkel Fråga, Skyltenkvarteren Fastigheten Gjuteriet 2 är uppdelad i två kvarter. Det norra kvarteret rymmer…

Läs mer

Enkel fråga: Tinnis

Under kommunstyrelsen sammanträde den 7:e mars 2023 ställde Linköpingslistan en fråga gällande läget angående Tinnis…

Läs mer


Skola


Föreningsliv


Funktionsrätt

Skola

Föreningsliv

Funktionsrätt

Rulla till toppen