Vår politik

LinköpingsListan (LL) är ett lokalt politiskt parti. Partiets namn förkortas i dagligt tal Ellen. Vi har en stark demokratisk värdegrund. Vi står för bl. a. maktspridning och hög servicenivå till Linköpingsbor.

LinköpingsListan utmärker sig med att bredda rekryteringsbasen för lokala politiska uppdrag. Politik är ett förtroendebransch. Förtroende förvaltas bäst med kompetens. Vi vill få in mer kompetens i lokalpolitiken. Vi vill göra Linköping mer attraktiv och framgångsrikt.

För att förverkliga vår politik kräver vi inte medlemskap för att bli vald till såväl kommunala och regionala nämnder som bolag. Kompetens ges företräde vid rekrytering av representanter. Vi kommer självklart att främja medlemsinflytande och föreningen kommer att genomsyras en stark värdegrund samt en god demokratisk ordning.

Nämndinitiativ: Skylten

Linköpings kommun har ett betydande kulturellt kapital i verksamheten på Skylten. Verksamheten har under åren…

Read More

Enkel fråga: P-hus

Under kommunfullmäktige 23-09-26 valde LL att ställa en fråga gällande resultaten för p-husen i Vallastaden…

Read More

Enkel fråga: Skylten

Enkel Fråga, Skyltenkvarteren Fastigheten Gjuteriet 2 är uppdelad i två kvarter. Det norra kvarteret rymmer…

Read More

Enkel fråga: Tinnis

Under kommunstyrelsen sammanträde den 7:e mars 2023 ställde Linköpingslistan en fråga gällande läget angående Tinnis…

Read More
1 2 3 4 5 6 7
Rulla till toppen