Enkel Fråga

Träning och friskvård för personer med funktionsnedsättning

1. Finns det lagliga hinder att förlänga avtalet 6 månader för att under tiden göra en LOU- upphandling?

2. Innebär ett stöd till träning för personer med funktionsnedsättning att man bryter mot principen om likabehandling av medborgarna?

3. Fanns det vid tidpunkt för beslut om indraget anslag kännedom om att kommunens samlade överskott skulle komma att landa på 160 miljoner?

4. Mot bakgrund av att överskottet i år beräknas till 160 miljoner kronor, finns det då starka ekonomiska skäl för att lägga ned en verksamhet som kostar 300 000 kr och som vänder sig till en grupp som har ett synnerligt starkt behov av verksamheten?

Michael Cocozza
2020-11-24

Rulla till toppen