Enkel fråga om skolnedläggningarna

Med anledning av det aktuella förslaget om nedläggning av skolor ställs följande fråga till kommunfullmäktige.

  1. Vad är den sammanlagda årshyran 2023 för de lokaler som BoU avser att säga upp och lämna? 
  1. Hur mycket av denna summa avser lokaler som förhyrs av Lejonfastigheter? 
  1. Hur många av de uppsagda objekten är styrda till ändamål förskola-skola? 
  1. Hur lång tid bedömer styret att det tar att ta fram nya detaljplaner för fastigheter med skoländamål?
Rulla till toppen