Enkel fråga angående publiktillströmningen till Östgötateatern

LÖstgötateatern 

Vi får signaler från flera kommuninvånare att man överger Östgötateatern. Med anledning av detta vill vi stämma av och ställa frågan om hur utvecklingen ser ut med publiktillströmningen.

1. Hur många abonnemang avseende säsong 2015/2016 l respektive lösbiljetter helår 2016 sålde Östgötateatern?

2. Hur många abonnemang avseende säsong 2022/23 respektive  lösbiljetter har Östgötateatern sålt under 2022?

Rulla till toppen