LL vill se förbättringar

Linköpingslistan ser förbättringspotential på flera områden inom kommunen.

Ett område som Michael Cocozza vill se över är elhandeln.

– Elhandeln är för omfattande. Av all el, producerar kommunen bara 20 procent själva, resterande 80 procent köper man in och säljer. Vi menar att det blir för mycket osäkerhet och spekulation, säger Michael Cocozza.

Hur ser resultatet ut för elhandeln i Linköpings kommun?

– Den går med förlust eftersom marknaden förändras hela tiden. Det fungerar som aktiemarknaden och det är svårt att pricka rätt, kommunen ska inte ägna sig åt att köpa och sälja tjänster likt denna.

Vad är LL:s förslag?

– Vi vill att kommunen bara säljer den el som man själva producerar.

Ett annat område där Linköpingslistan vill se förändring är inom Leanlink. Leanlink är förvaltningen i Linköpings kommun som arbetar med verksamhet inom vård, stöd, och omsorg.

– Kommunstyrelsen är ansvarig för den här verksamheten, det är en omfattande verksamhet som omsätter drygt 1,5 miljarder och har 2400 anställda. Det har kommunstyrelsen inte möjlighet att styra över, mot bakgrund av att man ska samordna och leda hela kommunens övriga verksamhet. I praktiken har Leanlink ingen styrelse.

Vad krävs det för typ av förändring?

– Vi borde ha en annan ordning för en så pass stor verksamhet. Man borde titta på fördelningen, vissa delar kan ligga under förvaltningarna medan andra delar hör hemma i bolagsform eftersom de utför tjänster liknande de som finns på etablerade marknader.

Rulla till toppen