Motion: Bygg en permanent byggnad på Katedralskolans sydvästra hörn

Katedralskolan invigdes 1915, från början med skolformen som ett statligt läroverk.  Axel Brunskog var skolbyggnadens arkitekt. Hans intention var att  det skulle placeras en byggnad i hörnet av Berzeliigatan/Östgötagatan. 

I hörnet av Berzeliigatan/Östgötagatan har det nu under de senaste 60 åren stått olika baracker på denna plats. Mot bakgrund av att behovet  uppenbarligen är permanent och att baracker som används under längre tid är en oekonomisk lösning, kan det vara dags att skolan får en permanent lokallösning i enlighet med arkitektens ursprungliga ambition.  Linköpingslistan vill se en nybyggnad på denna plats som långsiktigt tillgodoser skolans lokalbehov. 

Linköpingslistan yrkar på

att fullmäktige beslutar att planarbete ska påbörjas under 2020-talet samt 

att direktiv ges till Lejonfastigheter att barackerna på Katedralskolans sydvästra hörn ska ersättas med en permanent byggnad

Michael Cocozza

Linköpingslistan

Rulla till toppen