Motion – Satsa på Trädgårdsföreningen

Trädgårdsföreningen – en mötesplats mitt i Linköpings stadskärna, som varit central för många Linköpingsbor genom åren. Den instiftades redan på 1800-talet och har sedan dess använts för bland annat naturupplevelser, idrottsaktiviteter, musikevenemang och restaurangbesök. Parken har stor potential till att bli mer nyttjad som en samlingsplats för såväl kommuninvånarna som för turister.

Vi i Linköpingslistan ser just Trädgårdsföreningen som en av Linköpings mest spännande och utvecklingsbara miljöer. Vi vill se större utescen med tak som ger bra väderskydd för musiker och instrument. Vi menar att man också ska pröva en dansbana sommartid intill scenen och se hur nyttjandet av denna skulle komma att bli. Målsättningen bör vara att det i Trädgårdsföreningen under sommarmånaderna erbjuds levande musik och teater flera gånger i veckan.

För att göra parken attraktiv året runt ser vi också en konstfrusen isbana under vintern som ett bra tillskott och bra aktivitet för barn.

Kommunen bör här satsa på en temalekplats med anläggningar och attraktioner som följer ett visst tema. En temalekplats skulle ge ett unikt och utvecklande inslag i stadskärnan och barnen ges samtidigt en stimulerande lekupplevelse. Detta skulle vara en ny lekplats utöver den befintliga.

För att lyfta upplevelsen av parken för besökare bör intervaller för skötsel och underhåll bli tätare.

Ovan nämnda åtgärder är en god början till att parken ska bli mer inbjudande. Åtgärderna kommer även ge de verksamheter som bedrivs där nytt liv. Vi hoppas att detta är början till de satsningar som kommer göra Trädgårdsföreningen till den plats den förtjänar att vara.

Linköpingslistan föreslår:

att fullmäktige beslutar om finansiering av nedan angivna åtgärder avseende Trädgårdsföreningen:

  • uppförande av en ny, större utomhusscen med tak,
  • uppförande av en dansbana under sommartid,
  • anläggande av en konstfrusen isbana under vintertid,
  • anläggande av en temalekplats, och
  • utökad skötsel och utökat underhåll avseende hela parken.


Michael Cocozza (LL)

Rulla till toppen