S-M styret lägger ner fler skolor

Vi kan inte stå bakom de styrande partiernas önskan att lägga ner dessa skolor. Vi förstår ju orsaken, mot bakgrund av styrets mycket begränsade budget för Barn och ungdomsnämnden, men för oss hade det inte varit aktuellt då vi har helt andra ramar i vår egen budget. Vår budgetram för barn o ungdomsnämnden ligger 81 mkr högre än S-M.

Det måste få finnas luft i systemet för att kunna möta fluktuationer i befolkningstillväxten och vi kan heller inte trycka in hur många elever som helst i klasserna i kvarvarande skolor.

Skolnedläggningar skapar, förutom oro hos elever och vårdnadshavare, också oro hos lärarna och andra yrkesgrupper i skolan. Vi har inte råd att  tappa kompetent personal i skolorna, men med ständiga skolnedläggningar är det en överhängande risk.

Vad gäller lokalkostnader bör man titta på att dra ned på antalet  baracker som kommunen hyr in på olika skolor. Vi menar också att man kan ta tillbaka del av årets hyreshöjning från Lejonfastigheter till nämnden. Denna höjning pga hög indexuppräkning ger en ökad kostnad för nämnden om cirka 50 miljoner och netto för kommunkoncernen ökar skattebelastningen. Vi konstaterar vidare att kommunens resultat 2022 hamnade på +430 miljoner. Vi ser inte behov av ekonomiska skäl  att göra denna drastiska förändring till sommaren.

Rulla till toppen