Nämndinitiativ: Utred ny utomhusscen i Trädgårdsföreningen

Trädgårdsföreningen ligger strategiskt mitt i Linköpings centrum och har varit en mötesplats
för Linköpingsborna sedan mer än ett sekel. Till parken är det gå- eller cykelavstånd för de
flesta Linköpingsbor, vilket ur miljösynpunkt är mycket attraktivt för att arrangera
gemensamma aktiviteter inom olika kulturområden för våra innevånare.


Förutom en fantastisk natur och fina parkområden, så finns en gammal och utdaterad
utescen som säkert var uppskattad på 1950-talet men inte längre lever upp till vad en
modern stad som Linköping vill visa upp. Scenen är dåligt underhållen, saknar tak ( vilket är
ett problem vid dåligt väder), har inga permanenta sittplatser och inte heller någon
ljudanläggning.

Många andra svenska städer (t.ex. Örebro, Mjölby och Askersund) har en utomhusscen i
centrum som kan användas vid högtidliga arrangemang och festliga tillfällen. Linköping har
varje år arrangemang på Valborgsmässoafton, olika idrottsevenemang, Stadsfesten,
Vinterljus, Nyårsafton etcetera, då tillfälliga stora scener byggs upp.


Föreningen Linköpingsmusikerna, som arrangerar sommarkonserter med linköpingsorkestrar
varje år i Trädgårdsföreningen, har även de påtalat behovet av en modern och
ändamålsenlig scen i Trädgårdsföreningen.

Linköpingslistan föreslår:
att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur en ny utescen i Trädgårdsföreningen kan
byggas.

Rulla till toppen