Vi gör en annan politisk prioritering

Svar på ”Lyft fram Tekniska verken som ett föredöme” (21/3) och ”Varför äga kommunala bolag?” (17/3):

Peter Forssman sänker nivån på debatten med sina personangrepp. Vi föredrar att fokusera på sakfrågan i debatten. Att föra en debatt om utdelningen från Stadshus AB hänförlig till Tekniska verkens resultat, innebär inte att man inte värdesätter det arbete som görs inom bolaget. Utdelningsnivån är väsentligt högre från det likaledes välskötta och värdeskapande Vattenfall till staten. Att för en debatt om utdelningsnivån innebär över huvud taget inte att man ”riktar kritik” mot Tekniska verken. Tvärtom, bolaget värdeskapande framhålls när man lyfter att utdelningskapaciteten är högre. 

Gösta Gustavsson (18/3) övergår till att debattera verksamheten i samtliga kommunala bolag. Vår debatt handlar emellertid specifikt om vad som är rimlig utdelning från Stadshus AB till kommunens budget, andel av denna utdelning hänförlig till Tekniska verken. Det stämmer att den totala utdelning för samtliga bolag till kommunens budget är 175 miljoner. Detta av ett totalt överskott i bolagskoncernen om 1 miljard. Linköpingslistan har i vår budget ökat på den siffran med 180 miljoner. Utdelningen från Tekniska verken till kommunen via moderbolaget Stadshus AB bör därför utökas. 

Utgångspunkt i vår första artikel var att Vattenfalls utdelning till staten ligger på cirka 50 procent av resultatet. Den nivå vi förordar är rimlig och ger väsentligt utökade resurser till våra förskolor, skolor och äldreomsorg. Linköpingslistan gör helt enkelt en annan politisk prioritering än Centerpartiet och övriga allianspartier. 

Hassan Deri

Rulla till toppen