Nämndinitiativ: Årsredovisningar för de delägda bolagen

Nämndinitiativ till Kommunstyrelsen 23/5

Linköping kommuns reglemente anger att det regelmässigt ska rapporteras till kommunfullmäktige hur verksamheter utvecklas i helt eller delvis ägda bolag av kommunen. Reglementet anger att rapport ska ge information om “hur den totala ekonomiska ställningen
är under budgetåret”, vilket vi tolkar som att bolagens årsredovisning ska anmälas av
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. ‘

Vi har gått igenom fullmäktiges handlingar 2017-2023 och kan inte se att årsredovisningar för de delägda bolagen Scenkonst Öst AB, Kinda Kanal AB och Yrkeshögskolan AB har rapporterats som information till kommunfullmäktige. De ärenden och bilagor som rapporterats från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige under de senaste sex åren har endast berört olika personval, avsägelser, bolagsordningar samt aktieägaravtal. Det som anges i kommunens reglemente har således inte uppfyllts under denna tidsperiod.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Linköpingslistan:

att kommunstyrelsen anmäler årsredovisningar för de tre delägda bolagen till kommunfullmäktige i juni i enlighet med reglementet

Rulla till toppen