Interpellation: LL vill rusta upp ishallen i Ljungsbro

När ska ishallen i Ljungsbro rustas upp?

Linköpings kommun har genom åren gjort stora satsningar på fritidsanläggningar. Det har genomförts nybyggnationer av bad-och idrottshallar, friidrottsanläggningar, utegym, spontanidrottsplatser nya konstgräsplaner och mer därtill.

Mycket har gjorts, men en del äldre anläggningar runt om i kommunen börjar bli i stort behov av en upprustning. Ljungsbro ishall, är definitivt en sådan anläggning. För drygt tjugo år sedan fick ishallen både tak och tre väggar men nu vittnar allt fler om att hallen behöver rustas upp på nytt, bland annat medborgare som påtalat problematiken via linköpingsförslaget.

Det största problemet är att det läcker in vatten från taket som resulterar i bucklor och hål på isen. Ibland samlas också vattenpölar vilket utgör en stor skaderisk för alla som utnyttjar isen för träning och fritidsaktivitet. Ytterligare ett bekymmer är att det bildas kondens när temperaturen utomhus ligger runt noll grader och en tjock dimma lägger sig över rinken. Det är tydligt att även ventilationen behöver åtgärdas. 

Komplikationerna med hål och bucklor i isen samt dålig sikt är inget nytt fenomen, tvärtom. Senaste decenniet, i takt med klimatförändringarna och mildare vintrar, har också problemen med Ljungsbro ishall blivit allt större. 

I det idrottspolitiska programmet för Linköpings kommun står det att, få fler i rörelse är en angelägenhet för hela samhället och nödvändigt för att främja en positiv trend med en ökad fysisk aktivitet, minskat stillasittande och en bättre hälsa i befolkningen. Barn mellan 12-20 är också en prioriterad grupp i kommunen men nu beskriver den gruppen att de undviker att åka till Ljungsbro ishall på grund av skaderisken, även andra föreningar runt om i Östergötland säger nej till att komma och spela av samma skäl. 

Hallen har en stor betydelse och behöver fungera för skolor, fritidsaktiviteter, för träning och tävlingsverksamhet. Varje vecka nyttjar över 300 barn och ungdomar isen och för att hyresgästerna ska ha möjlighet att bedriva en säker verksamhet måste ishallen rustas upp. 

Med anledning av ovanstående:

  • Hur ska den politiska ledningen säkerställa att i Ljungsbro ishall är funktionsduglig även i framtiden?
  • Vilka åtgärder  planeras för Ljungsbro ishall?

Cecilia Helber

Linköpingslistan

Rulla till toppen