Interpellation: Kommunens markanvisningstävlingar

Angående ekonomiskt utfall markanvisningstävlingar 

Det har under senaste åren genomförts ett relativt stort antal markanvisningstävlingar. Detta är en positiv utveckling då det främjar transparens och en bättre ekonomi för kommunen som marksäljare. Vad som däremot är mindre bra är att man infört bedömningsgrund arkitektonisk utformning som lämnat plats för en godtycklig och ej transparent bedömning. Införandet av annan grund än pris för tilldelning lär ha medfört lägre intäkter för kommunen. Med anledning av detta vill vi ställa följande fyra frågor:

  • Kan ansvarigt kommunalråd redogöra för vilka markanvisningstävlingar som har genomförts under perioden 2019 till 2022. 
  • Vad var högsta bud i respektive deltävling? 
  • Vad var antaget bud i respektive deltävling?
  • Om så skulle vara fallet, anser ansvarigt kommunalråd att skillnaden mellan högsta anbud och antaget anbud är motiverat av de lägre och antagna anbudens  arkitektoniska utformning?

Michael Cocozza

Linköpingslistan

Rulla till toppen