Motion: LL vill ha öppna bolagsstämmor

Möjlighet för allmänheten att delta vid bolagsstämmor

Dagens ordning vad gäller de kommunala bolagens årsstämmor är att förutom de av fullmäktige valda stämmombuden kan även fullmäktigeledamöter närvara.

Linköpingslistan väcker frågan om att kommunen för de större kommunala bolagen som har en politisk styrelse prövar en ny ordning. En ordning liknande den som tillämpas av statliga bolaget Vattenfall AB.

Vattenfall AB genomför bolagsstämmor där allmänheten är välkomna. I kallelsen anges att det i samband med stämman anordnas en frågestund där allmänheten har möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen. Denna ordning förutsätter att de som vill delta förhandsanmäler deltagande på bolagens hemsida.  

Linköpingslistan ser behov av att ge Linköpingsborna möjligheten att lära känna de kommunala företagen. Linköpingsborna är indirekt ägare av bolagen och bör behandlas som sådana. Allmänheten skulle då få möjlighet att få närvara och ställa frågor till bolagsledningen på de kommunala bolagens årsstämmor 2023. De kommunala bolag som berörs skulle då vara Stångåstaden, Tekniska Verken, Lejonfastigheter, St Kors, Visit och Mjärdevi Science park.

Linköpingslistan föreslår:

att kommunfullmäktige beslutar att ovannämnda bolag ska ge möjlighet för allmänheten i Linköping att delta på bolagsstämmor  med närvarorätt samt rätt att ställa frågor.

Michael Cocozza                                                                 Hassan Deri

Linköpingslistan                                                                  Linköpingslistan

Rulla till toppen