Motion – Installation av No Fall utrustning i Stångebro Ishall för en jämlik idrott

Linköpings konståkningsförening bedriver idag verksamhet på Stångebro sportfält för ca 350 aktiva åkare i allt från skridskoskola, motionsgrupper och elitverksamhet. De allra flesta utövarna är flickor; ingen utövare har något fysiskt funktionshinder eftersom det i nuläget saknas utrustning för att möta dessa utövare.

 Linköpings kommuns idrottspolitiska program Aktiv hela livet lyfter fram kommunens och idrottsrörelsens ansvar att tillsammans skapa bra och rättvisa förutsättningar för möjligheter till fysisk aktivitet och vikten av en jämställd idrott. Prioriterade grupper, enligt programmet, är bland annat barn i förskoleåldern samt barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Flickors idrottsutövande nämns också som ett fokusområde särskilt som flickor i högre grad än pojkar väljer att sluta idrotta tidigare i livet. 

På flera orter i Sverige (Borås, Malmö, Nacka, Trollhättan, Västerås, Luleå) har en så kallad No Fall utrustning installerats i samverkan med föreningar och parasportförbund för att göra idrotten mer tillgänglig och jämlik. Detta har lett till att funktionshindrade barn och ungdomar som tidigare varit exkluderade från idrottsaktiviteter i ishallar nu får prova dessa på lika villkor. No Fall utrustning kan i förlängningen eventuellt också leda till att fler barn i förskoleåldern väljer att aktivera sig och att fler flickor väljer att fortsätta sitt idrottsutövande.

Linköpingslistan föreslår:

att utrustningen No Fall installeras i Stångebrohallen i syfte att funktionshindrade ska få möjlighet att träna och åka skridskor.

Cecilia Helber (LL)

Rulla till toppen