Motion: Vi vill ha en säker cykelväg mellan Nykils skola och motionsspåret

Linköping är en av Europas bästa cykelstäder och enligt Linköpings kommuns cykelplan för 2028 är målsättningen att bli bäst. Mot bakgrund av detta är det en nödvändighet att se till att Nykil får en trygg och säker cykelväg mellan skolan och motionsspåret.  

Motionsspåret fyller en viktig funktion för boende i Nykil. Skolan har aktiviteter i motionsspåret, spåret används ofta för att motionera och promenera och det är en bra samlingspunkt för familjer. Problemet är att i nuläget saknas en trygg och säker väg mellan Nykils skola och det närliggande motionsspåret. Vägen som finns idag är delvis skymd och hårt trafikerad, vilket inte alls är en optimal situation för en skolungdom som vill cykla till motionsspåret. 

I Linköpings kommun cykelplan för 2028 framgår också vikten av att sätta fotgängarnas och cyklisternas intresse i första hand. För att Linköping ska lyckas med att bli Europas bästa cykelstad krävs det att kommunen fortsätter arbetet med att bygga ett säkert, tryggt och välskött cykelnätverk såväl i tätorten Linköping som i de omkringliggande tätorterna. 

Linköpingslistan menar att med en ny cykelväg skulle boende och skolelever i Nykil få möjligheten, att på ett säkert sätt transportera sig till motionsspåret, utan att behöva färdas på den väg som idag trafikeras med tunga fordon och personbilar. 

Linköpingslistan föreslår: 
Att bygga en ny cykelväg mellan Nykils skola och motionsspåret 

Rickard Söderström (LL)

Rulla till toppen