Nämndinitiativ: Öppna bolagens stämmor för medborgarna

Linköpingsborna ska bemötas med mer öppenhet. Ett steg i rätt riktning, i syfte att uppnå en högre grad av transparens i kommunen, hade varit öppna årsstämmor hos de kommunala bolagen.

I dagens ordning har de kommunala bolagen, Stångåstaden, Tekniska Verken, Lejonfastigheter, St Kors, Visit och Mjärdevi och Science park stängda årsstämmor. Detta innebär att endast de fullmäktige valda stämmombuden och fullmäktigeledamöter har närvarorätt på årsstämman.

– Linköpingsborna är indirekt ägare av bolagen och bör behandlas som sådana. Vi vill ge allmänheten en möjlighet att få närvara och ställa frågor till bolagsledningen. Ökar transparensen, ökar också med största sannolikhet det medborgerliga engagemanget, säger Michael Cocozza.

Mot bakgrund av detta vill Linköpingslistan se öppna årsstämmor hos tidigare nämnda bolag, likt den ordning som tillämpas av statliga Vattenfall AB. Således skulle medborgarna ges möjligheten att bättre lära känna de kommunala företagen.

– Det är högst nödvändigt att arbeta med att förbättra informationen om stadens bolag och ge medborgarna en möjlighet att engagera sig, det är viktigt såväl utifrån ett medborgar- som ett ägarperspektiv, säger Michael Cocozza.

Nämndinitiativet togs upp den 24/1 i Kommunstyrelsen.

Rulla till toppen