Utrymme för högre utdelning från kommunalt bolag

Svar på debattartikeln ”Utrymme för högre utdelning” (4/3):

Vattenfalls styrelse har nyligen beslutat att dela ut 23,4 miljarder av den totala vinsten om 48 miljarder. 50 procent av vinsten delas alltså ut till staten. Detta trots ett omfattande program med investeringar i Vattenfalls olika verksamheter.

I Linköping delar Tekniska verken via Stadshus AB vanligen ut cirka 10 procent av resultatet. Det borde finnas utrymme för högre utdelningar från detta kommunala bolag. Linköpingslistan har i budgetarbetet framfört att denna nivå borde höjas till 25 procent. Detta i syfte att stärka kärnverksamheterna i kommunen, förskola, skola och äldreomsorg. 

Hassan Deri

Rulla till toppen