Utdelningen stannar i moderbolaget

Svar på ”Felaktiga uppgifter om vår utdelning” (8/3):

Gösta Gustavssons svar på LL:s inlägg om behovet av att öka utdelningen från kommunala bolag i syfte att höja nivån på förskola, skola och omsorg är missvisande.

Den utdelning som Gustavsson skriver om stannar huvudsakligen i Tekniska Verkens moderbolag, Stadshus AB. Det bolaget bedriver varken skol- eller omsorgsverksamhet. Vi ska inte varje gång vi för debatt om bolagens utdelning behöva påminna om att utgångspunkten är kommunens budget, inte interna transaktioner inom bolagssektorn.

Den budgeterade utdelningen till kommunen 2022 är 70 mkr, vilket innebär att cirka 10 procent av Tekniska verkens resultat kommer kommunen till del. Linköpingslistan menar att dessa nivåer bör höjas väsentligt. Tekniska verken bedriver huvudsakligen en monopolverksamhet. Det är rimligt att resultatet av dessa monopolvinster kommer ägarna, Linköpingsborna, till del i ökad utsträckning.

Hassan Deri

Rulla till toppen