Vi vill erbjuda sommarjobb till barn från familjer med försörjningsstöd

Linköping, januari 2021

Erbjud sommarjobb till barn från familjer med försörjningsstöd

Inför sommaren vill vi väcka ett nämndinitiativ vad avser sommarjobb till barn i familjer med försörjningsstöd. Vi menar att detta rör sig om en utsatt grupp barn som behöver extra stöd för att etablera nätverk på arbetsmarknaden.

Volymmålet för feriearbete till skolungdomar var före den styrande alliansen tillträde 2018 cirka 1000 feriearbeten. I år planerar bildningsnämnden enligt uppgifter i media 500 feriearbeten. Vi föreslår att kommunen utöver detta erbjuder samtliga barn mellan 14 – 18 år i familjer med försörjningsstöd sommarjobb 2021. Det rör sig om cirka 300 – 400 barn. Detta skulle vara jobb utanför den kommunala sektorn och genomföras med en upphandling modell Stockholms stad sommaren 2020. Kommunen står får lönekostnaden i detta upplägg.

Erbjudandet går ut via föräldrar som får försörjningsstöd och barnens lön ska inte påverka försörjningsstödet. Vi bedömer att detta rör sig om en extrakostnad om 4 miljoner

Med anledning av ovan yrkar vi att:

Arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom förslag enligt ovan och begär tilläggsanslag från kommunstyrelsen för att täcka kostnad för insatsen.

Michael Cocozza (LL) och Jaleh Ramezani (LL)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen