Expropriation

Reservation ärende 2, KF 26/1-2021:
Linköpingslistan (LL) reserverar sig mot beslut om markpolicy vad avser stycken på sid 4 och 5 innehållande texter om expropriation.

Verktyget expropriation är ett främmande element i Linköpings politiska historia. Vi ser ingen anledning att kommunfullmäktige ska öppna för det. Man kommer längst genom att förhandla och söka en lösning i samförstånd. Markvärdet för planlagd mark ligger väsentligt mycket högre än för den i detta fall aktuella jordbruksmarken, det finns goda möjligheter att komma överens.

Expropriation ska inte vara en del av kommunens generella policy och ska inte vara något som tjänstemän kan föra fram i förhandlingar. Om det skulle behövas ska ärendet upp för ställningstagande i kommunfullmäktige.
Michael Cocozza (LL) & Jaleh Ramezani (LL)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen