Enkel fråga

Under kommunfullmäktige sammanträde i oktober redovisas delårsrapport för kommunen. Det
förhållande som sticker ut är det för år 2021 prognostiserade resultatet om -298 mkr avseende
Sankt Kors Fastighets AB.


Informationen i såväl handlingar till kommunstyrelsen som till kommunfullmäktige är alltför
knapphändig mot bakgrund av denna omfattande prognostiserade förlust. För att kunna ta
ställning till huruvida bolaget fortsatt ska kunna investera bör information lämnas om vilka
faktorer som orsakar de stora förlusterna. Det kan exempelvis finnas anledning att ifrågasätta
huruvida kommunen fortsatt ska agera på marknaden för kommersiella lokaler, där det ett
överskott av verksamhetslokaler. Det är oroväckande att det finns omfattande investeringsplaner
i ett företag med så stora förluster.


Med anledning av ovan önskar LinköpingsListan ställa följande fråga:
• Hur fördelar sig den för år 2021 prognostiserade förlusten avseende Sankt Kors
Fastighets AB? Information om fördelning önskas på olika delposter, exempelvis nedan
angivna, och/eller andra delposter som kan identifieras.
Centrala parkeringshus, parkeringshus i externa lägen, extra avskrivningar avseende
nybyggda lokaler eller p-hus, lokalvakanser.


Michael Cocozza (LL)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen