Om oss

LinköpingsListan (LL) är ett lokalt politiskt parti. Partiets namn förkortas i dagligt tal Ellen. Vi kommer att ställa upp i valet 2022, valen till kommun- och regionfullmäktige. Vår idé är att bredda rekryteringsbasen och få in mer av kompetens i den övergripande styrningen av kommunala och regionala verksamheter. Vi har en stark demokratisk värdegrund. Vi står för bl. a. maktspridning och hög servicenivå till linköpingsbor.

Styrelse

Christer Mård, ordförande

Michael Cocozza, vice ordförande

Peter Trygg

Yamina Belkacemi

Tommy Pettersson

Hassan Deri

Maria Brahim

Ingvar Gustavsson

Kader Ahmed

Madelaine Pavlidis

Valsedel-Linkopingslistan-6