Enkel fråga: Skylten

Enkel Fråga, Skyltenkvarteren

Fastigheten Gjuteriet 2 är uppdelad i två kvarter. Det norra kvarteret rymmer en

betydande Exploateringspotential enligt många marknadsaktörer. Mot den bakgrunden ställs frågor med anledningen av att fastigheterna ska säljas:

Vilket värde har åsatts för Exploateringspotentialen i värderingarna av fastigheterna?

Finns det avtal om tilläggsköpeskilling om fastigheternas Exploateringspotential realiseras i en framtid?

Vad är fastighetens totala hyresintäkt per år?

Michael Cocozza

Linköpingslistan

Rulla till toppen