Interpellation – kritiserade HVB hem

Social- och omsorgsnämnden har ansvaret över hem för vård eller boende (HVB). Institutionens målgrupp är barn och ungdomar med sociala problem samt personer med missbruks- eller beroendeproblematik. Kommunen ska säkerställa att HVB-hemmens verksamhet bedrivs med kvalitet och i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. 

I reportage i SVT den 6 juni 2021 har kritik framförts mot att kommuner betalt stora summor till olika HVB-hem där det förekommit upprepade larm om och dokumenterade missförhållanden. SVT konstaterar att Linköping är den kommun som betalat ut mest pengar till kritiserade HVB-hem. Summan uppgår till ca 93 mkr av totalt 200mkr till dessa hem per år. Linköpings kommun har enligt reportaget angett att kontrollsystem finns och att placeringar på hemmen följs noga. Inom kommunen talas samtidigt om problem med stigande kostnaderna för HVB, vilka år 2021 budgeterats till 196 mkr. Ansvarigt kommunalråd har med anledning av detta annonserat en satsning på förebyggande åtgärder och effektivisering. Vilka konkreta åtgärder som ska vidtas har dock inte preciserats.

Med anledning av ovan önskar Linköpingslistan ställa följande frågor:

  • Hur ser kommunens strategi ut vad gäller att minska HVB-verksamhetens kostnader?
  • Hur ser det i reportaget omnämnda kontrollsystemet för HVB-verksamhet ut? Redogörelse för utformning, omfattning och intervall önskas.
  • Hur många placeringar har Linköpings kommun per juni 2021? Redovisning av antal placeringar per HVB-hem samt dygnskostnad per placering och  HVB-hem önskas.

Michael Cocozza (LL)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen