Behandla motioner inom ett år från initiering

Linköping 2021-06-10

Motion till kommunfullmäktige

Behandla motioner inom ett år från initiering
Som invald ledamot i kommunfullmäktige finns såväl rättigheter som skyldigheter att tillvarata medborgarnas intressen genom att agera i och påverka olika kommunala angelägenheter. Möjligheten för ledamöter i kommunfullmäktige att initiera en motion är ett av sätten att göra detta på, varför motionsrätten är en viktig demokratisk rättighet.

Från det att en ledamot initierat en motion i kommunfullmäktige i Linköping kan det dröja två – tre år innan motionen beretts och tas upp för beslut. Detta kan jämföras med riksdagen där motioner normalt behandlas inom tre – sex månader. Den långa tiden för behandling av motioner i Linköpings kommun utgör ett demokratiskt problem och urholkar initiativrättens värde mot bakgrund av de få möjligheter för påverkan som står till buds för ledamöterna inom oppositionen. Det är därför rimligt att kommunfullmäktige beslutar om en ordning där en motion ska behandlas senast inom ett år från att den initierats.

Linköpingslistan föreslår:
att fullmäktige beslutar att en motion ska beredas och tas upp för ställningstagande av fullmäktige senast inom ett år från det att motionen anmäls i fullmäktige.

Michael Cocozza (LL) Jaleh Ramezani (LL)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen