Busstur utan busskur – det är vad Linköping erbjuder långfärdsbussars resenärer.

Standarden och servicen på bussterminalerna i Linköping motsvarar inte det som efterfrågas av alla de som funnit bussresor som ett allt mer lockande nöje. För att öka attraktionskraften för såväl bussresor som för staden i stort är det därför önskvärt att skapa en modern fjärrbussterminal med allt som där till hör. Det kommer att ta lång tid innan ett nytt resecentrum står färdigt. Vi måste få till en bra lösning med väderskydd och wc under tiden på nuvarande plats för fjärrbussarna.

Att resa med buss är i dag ett bra och miljövänligare alternativ till den egna bilen. För att bussresande ska ses som ett likvärdigt substitut krävs dock att service och bekvämlighet premieras genom anläggande av moderna terminaler. 

Ett exempel på en stad som kan fungera som förebild i detta hänseende är Helsingborg. Där har man utformat en bussterminal som har det mesta – allt under tak med serviceanläggning i direkt anslutning. Till goda idéer som kan bli verklighet!

Linköpings invånarantal ökar successivt, vilket ställer krav på att vårda och förbättra staden. Detta för att tillväxten inte ska ske på bekostnad av stadens attraktivitet samt trivsel och välbefinnande för invånarna. Förbättringsåtgärder, service och skötsel är därför väl värt att investera i!

Rolf Johansson, Linköpingslistan

Rulla till toppen