Bevara äldre delarna av Kungsbergsskolan

Svar på nyhetsartikeln ”Oro över dyrare skola inför byggstarten” (10/6):

I Corren framgår att kostnaderna för att riva och bygga en ny Kungsbergsskola riskerar att bli allt för dyrt.

Ett bra alternativ kan vara att behålla de ursprungliga delarna av skolbyggnaden från 1949. Skolbyggnaderna utgör ett väsentligt historiskt kulturarv. Kungsbergsskolan hade en särskild uppgift som försöksskola under 1950-talet där man prövade en sammanhållen grundskola innan det infördes 1962. Behåll de två äldsta byggnaderna och bygg till på resterande delar av tomten. Det är en väsentligt billigare lösning än att riva allt och bygga nytt. 

Problemen med byggnadstommen bör kunna gå att åtgärda genom att man gjuter en ny vattentät bottenplatta, ordnar ny dränering samt att man slipar bort alla gamla rester av linoleummattor på golven och andra material som kan avge partiklar och ge dålig luft. 

Klimatavtrycket blir också väsentligt lägre om man kan använda en befintlig byggnadstomme i stället för att riva och bygga nytt.

Kulturhistoriska-, miljö- och kostnadsskäl talar för att man bör bevara de äldre delarna av Kungsis.

Maria Brahim

Lars Ove Gustavsson

Rulla till toppen