Enkel fråga – covidpass

Under pandemin har det, av såväl regeringen som Folkhälsomyndigheten, framhållits att det är av största vikt att skydda våra äldre. Trots detta har det gång på gång rapporterats om äldreboenden där smittspridningen tagit fart. Nu när stor del av den svenska befolkningen vaccinerats ska restriktioner lättas. Nya rapporter från landets äldreboenden visar dock att pandemin är långt ifrån över.

Sveriges Television informerar i ett reportage under torsdagskvällen att smittspridningen återigen tagit sig in på äldreboenden. Smittotalen är höga och nya dödsfall rapporteras runt om i landet. Utvecklingen av smittspridningen inom äldrevården oroar forskare. Detta med anledning av att det indikerar att vaccinets skyddseffekt kan ha börjat klinga av. Forskare befarar flera tusen dödsfall inom äldrevården under de kommande månaderna.

Oron sprider sig även bland de äldre. Sveriges Television rapporterar under torsdagskvällen från ett äldreboende i Sundsvall. På frågan om vad smittspridningen beror på svarar en boende: ”Det beror på såna som inte vaccinerar sig”.  Oron om ovaccinerad personal delas av många på boendet och de flesta enas om vilka åtgärder som är nödvändiga för att stoppa smittspridningen: ”De måste kolla, vaccinera alla som jobbar inom vården här.” ”Jag anser att alla inom sjukvården ska ta sprutorna, annars har de inget här att göra.”

Med anledning av ovan önskar Linköpingslistan ställa följande frågor:

  • Finns det idag krav på vaccinationsbevis för personal som arbetar på äldreboenden?
  • Om inte; avser kommunledningen att införa detta?


Michael Cocozza (LL)                                             

Rulla till toppen