Enkel fråga – Nollning

Höstterminen har inletts, vilket även innebär att nollningen ägt rum i många av kommunens gymnasieskolor. Denna hösts nollning har resulterat i många stökiga kvällar och nätter i Linköpings centrala delar med fylla, misshandlar och omhändertaganden. Hetsen, kränkningarna och ordningsstörningarna har ökat i omfattning och har inte längre endast pågått elever emellan, utan även gentemot polisen. Polisen har i media reagerat starkt mot nollningen med anledning av de stora resurser som gått åt för att ta hand om problematiken. Polisen har även ifrågasatt huruvida nollningen behöver äga rum överhuvudtaget med anledning av de oacceptabla beteenden som nollningen gett upphov till.

Kommunen ansvarar för att tillse att introduktion och välkomnande av nya elever till de kommunala gymnasieskolorna sker på ett bra sätt.  En förutsättning för detta är att kommunen har kännedom om eventuella problem med nollning som förekommer på de gymnasieskolor där kommunen är huvudman.

Med anledning av ovan önskar Linköpingslistan ställa följande frågor:

  • På vilka av gymnasieskolorna där kommunen är huvudman genomfördes nollning?
  • Vilken eller vilka av ovan nämnda skolor hade elever inblandade i oroligheterna i Linköpings centrala delar under natten till lördagen den 21 augusti?


Michael Cocozza (LL)                                             

Rulla till toppen