Enkel fråga om äldreomsorgen

Frågor om äldreomsorgen

1. Innebär den fördelning av den extra statliga resursen som nämnden beslutat om samt de resurser som ryms inom den ordinarie budgeten att man i Linköpings kommun åtgärdar brister inom de fyra problemområden som kommissionen pekar på?

 2. Om inte, vilken/vilka av de fyra problemområdena kommer man inte att ha tillräckliga resurser för att åtgärda? Vad skulle det i så fall behövas för ytterligare ekonomiskt tillskott till nämndens budget för komma tillrätta med brister och nå den kvalitetsnivå kommissionen vill se inom dessa fyra problemområden?

Michael Cocozza
2021-01-26

Rulla till toppen