Enkel fråga om förhållanden i skolan


Corren publicerade den 6/3 en artikel om förhållanden på en skola i Linköping där kommunen är
huvudman, rubriken var ”Lärare gråter i fikarummet”. I artikeln framgår att det råder oacceptabla
förhållanden på denna skola, där våld och hot i skolmiljön är återkommande inslag. I en debattartikel
13/3 i Corren menar tretton skolledare i Linköping att de förhållanden på skolan som skildrades i
artikeln inte gäller generellt för skolorna i Linköping. I en artikel 12/3 skildras goda exempel på en skola
som hanterar ordningsproblemen på ett bra sätt.


Med anledning av detta vill vi ställa följande frågor till ansvarigt kommunalråd:
1. När fick ansvarigt kommunalråd kännedom om förhållandena på den skola som Corren
skrev om 6/3?
2. Har kommunalrådet sett till att det vidtagits någon åtgärd på denna skola i syfte att
förbättra förhållandena?
3. Finns det fler skolor där det råder samma problematik som på skolan i artikeln 6/3? I så
fall, på hur många?
4. Finns det gemensamma ordningsregler som gäller för de skolor där kommunen är
huvudman?


Michael Cocozza (LL)
Linköpingslistan

Rulla till toppen