Enkel fråga – Stödåtgärder under pandemin


I media har det varit en debatt om kommunens stödåtgärder till företag och föreningar under
coronapandemin. Det råder delade meningar om kommunens insatser. Det finns anledning att
kommunledningen redovisar omfattningen av kommunens stödinsatser.


Vad är kommunens sammanlagda kostnad för extra stödåtgärder till företag och föreningar
föranledda av pandemin under 2020/2021?


Michael Cocozza(LL)

Rulla till toppen