Förläng samverkansavtalet med Funktionsrätt Linköping och Friskis & Svettis


”Gym öppna dörrar” är en verksamhet som drivs sedan 2009 inom ramen för ett
samverkansavtal mellan kommunen, Funktionsrätt Linköping och idrottsföreningen Friskis &
Svettis. Verksamheten bedrivs i anpassade lokaler och delvis speciell maskinutrustning. På
Friskis i Tannefors sker detta med hjälp av sjukgymnaster och instruktörer flera gånger i
veckan. Utöver träning utgör verksamheten en mötesplats där många deltagare finner en
angenäm social samvaro. Verksamheten går nu på sparlåga pga pandemin.
Verksamheten är det enda alternativ som funktionsnedsatta i kommunen har att tillgå.
Anpassade träningsmöjligheter som inte utgör rehabilitering utan “vanlig” fysisk aktivitet
kryddat med sociala kontakter finns i denna form inte på andra håll i Linköping. Innan pandemin
hade verksamheten ett 40-tal deltagare. De är nöjda och vill gärna fortsätta kunna gå till
gymmet som alla andra. Behovet för verksamheten beräknas öka i efterverkningar av Covid-
19.
Ordförande i Social och omsorgsnämnden, Annika Krutzén har i Corren 5/11 meddelat att
kommunen inte avser fortsätta samarbetet och sagt upp avtalet 2019. Gällande avtal löper ut
den 31 dec 2020. För kommunen kostar verksamheten 300 000 kr per år. Uppsägningen
kommer enligt uppgift i Corren få till följd att verksamheten läggas ned.
Kommunen har ett ambitiöst politiskt program på detta område. Det framgår i programmet att
kommunen ska öka tillgängligheten vid fritids-, kultur- och idrottsanläggningar, stimulera
föreningar att inkludera funktionsnedsatta för deltagande av aktiviteter samt verka för ökad
hälsa för samma grupp genom att motverka isolering och uppmuntra olika former av friskvård
och aktiviteter.
Uppsägningen av samverkansavtalet mellan kommunen kommer markant att försämra
funktionshindrades livskvalité. Uppsägningen kan inte motiveras vare sig ur ett ekonomiskt
eller folkhälsoperspektiv.


Med anledning av ovanstående yrkar Linköpingslistan:’


● Att Linköpings kommun genomför en upphandling under våren för att verksamheten
ska kunna återstarta höst 2021.
Med vänlig hälsning
Michael Cocozza(LL) Jaleh Ramezani (LL)

Rulla till toppen