LL vill att lagen om pyroteknik ska omfatta hela kommunen

Motion till Kommunfullmäktige

Användning av pyroteknik i Linköpings kommun – Lokala ordningsföreskrifterna

Idag krävs tillstånd hos polismyndigheten för att avfyra fyrverkerier eller använda annan pyroteknik på plats eller tidpunkt där människor, djur eller egendom kan riskera att skadas. Detta lagstadgas i 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617). Lagtexten anger också att kommuner kan ha lokala bestämmelser om, när och var fyrverkerier får avfyras.

Under paragraf 18 i de Lokala ordningsföreskrifterna för Linköpings kommun anges att
tillstånd av Polismyndigheten alltid krävs för användning av pyrotekniska varor inom det som anses vara centrala Linköping. Mer precist Järnvägsgatan – Sturegatan – S:t Larsgatan – Vasavägen – Östgötagatan – Västra vägen – Storgatan – Drottninggatan – Stångåns västra strand mellan Drottningbron och Tullbron.

Den 2 februari 2022 inträffade en händelse där en 15-årig pojke på en skolgård i Linköping tände en smällare i handen som kastades mot en annan grupp elever. 15-åringen åtalades för brott mot ordningslagen; tingsrätten slog fast att det i målet var klarlagt att pojken kastade smällaren. Eftersom denna skolgård inte låg inom centrala Linköping kunde pojken inte dömas enligt rätten då hans handlande inte stod i strid med de Lokala
ordningsföreskrifterna för Linköpings kommun.

Att helt förbjuda pyroteknik och fyrverkerier vore tråkigt för många medborgare. Vi vet dessutom att personer med funktionsnedsättningar blir skrämda av smällandet för att inte tala om människor som flytt krig och genom ljudet blir påminda om traumat igen. Otaliga djur, både vilda och tama, lider fruktansvärt. Genom att reglera pyrotekniken begränsar vi smällandet och förhoppningsvis också obehaget och faran det kan leda till.

Med anledning av den uppkomna händelsen och den uppenbara risk och plåga som det innebär för människor, djur och egendom, stor brandrisk i skog och mark, vid användning av fyrverkerier och annan pyroteknik, anser vi att det är rimligt att första stycket paragraf 18 i lokala ordningsföreskrifterna ändras till att omfatta hela kommunen.

Linköpingslistan föreslår: att 18 § första stycket i de Lokala ordningsföreskrifterna för Linköpings kommun ändras till att omfatta hela Linköpings kommun.

Cecilia Helber

Maria Esbjörnsson Lakatos

Rulla till toppen