Nämndinitiativ: LL vill ge ALG en ny multihall

LL har uppmärksammat att det finns planstöd för att bygga multihallen på tomten där ALG
ligger. Planen omfattar allmänna ändamål och medger takhöjd 15 meter. En placering på
tomten skulle kräva en rivning av ett antal enplansbyggnader i den östra delen av skolan.
När beslut om placering av multihall tas bör man överväga vad man vill göra med ALG
framöver.

Skolan är i behov av ett lyft för att öka attraktiviteten i att studera på ALG. Man
bör också titta på intresset från skolenheten Fria Läroverken att lokalisera till Kallerstad. Det
intresset har funnits tidigare. Kanske skulle en samverkan med friskolan eller ett kommunalt
förvärv av skolenheten skapa möjligheten för ett större idrottsgymnasium på ALG.
Förutsättningar med närhet till ishallar, racketcenter, fotbollsplaner och ny multihall skulle ge
goda möjligheter till ett bra idrottsgymnasium.


En placering av multihallen vid ALG skulle innebära en kostnadsbesparing i projektet.
Marken vid ALG har begränsad alternativ användning och därmed lägre värde. Det skulle bli
bättre framtida parkeringsmöjligheter jämfört med vad som blir fallet i kvartersbebyggelsen i
det nya bostadsområdet på Kallerstad samt framför allt vara ett medel för att lyfta ALG som skola.
Kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska lokalförsörjningen i kommunen och
samordningen av kommunövergripande projekt rörande lokaler. Investeringen i projektet
multihall bör strategiskt samordnas med hur man vi se utvecklingen av ALG som skola.

Linköpingslistan föreslår:
att kommunstyrelsen beslutar att i samverkan med bildningsnämnden utreda möjligheten att
placera multihallen på ALG och skolans framtida inriktning.

Rulla till toppen