Öka badmöjligheterna i Linköping

Det är ingen tvekan om att bad och badplatser engagerar vi som bor i Linköping. Det är bara att titta på alla förslag som lämnas in till kommunen och hur de gillas av andra. Larm kommer också från ansvariga om att simkunnigheten riskerar att försämras. Vi i LinköpingsListan LL vill och kommer att verka för att Tinnis badsjö blir kvar. En självklarhet för oss. Vi förstår inte varför övriga partier tillsätter en grupp för att utreda detta – skriva arrendeavtal med markägarna till Lagunen i Slaka och vi vill göra platsen till en bra och säker badplats – öka det ekonomiska stödet till badbassängerna i bl annat Vikingstad, Linghem, Ljungsbro och Glyttinge. De är mycket viktiga när det gäller bad och simkunnighet. För att öka säkerheten vill vi att kommunen tillsammans med ex Lass utbildar fler badvakter som får sommarjobb på kommunens badplatser. Kommunen har redan idag sommarjobbsplatser att fördela. När det gäller trivsel och skötsel så anser vi att detta skulle kunna vara bra första arbete för de som står utanför arbetsmarknaden idag. En win-win situation. Till sist; vore det inte en självklarhet att kommunens alla badplatser är utformade så att ALLA kan besöka och nyttja badplatsen. Idag är det enligt tidningsuppgifter 3 badplatser som är handikappanpassade. Man måste fråga sig Hur är det möjligt?

Christer Mård

Ordförande Linköpingslistan

Rulla till toppen