Kommunens klotterpolicy

Klotter är den mest förekommande typen av skadegörelsebrott i Sverige och även i Linköpings kommun. Utifrån statistik över antal anmälningar syns även att klottrandet bara ökar.  För att minska klottrets inverkan på trivseln i Linköping finns möjlighet för allmänheten att rapportera sådan skadegörelse på kommunal egendom via kommunens hemsida. Där utlovas att klottret ska avlägsnas inom 24 timmar efter att rapporten inkommit. Det kan konstateras att varken kommunen eller de kommunägda bolagen följer denna policy. Särskilt kan nämnas att det i princip syns klotter på samtliga elskåp i Linköping, vilka Tekniska Verken i Linköping AB ansvarar för.

Linköpingslistan verkar för trivseln i Linköpings kommun och ser att en viktig del för att främja denna är att Tekniska Verken avlägsnar klotter på elskåp, i enlighet med vad som utlovas på kommunens hemsida. En ökad ambition avseende avlägsnande av klotter ger inte endast en mer trivsam miljö, utan skapar även många nya jobb.

Med anledning av problematiken med klotter krävs dock fler insatser än avlägsnande från kommunens sida för att minska de negativa effekterna av klottrandet. En beprövad metod är att ge konstnärer i uppdrag att måla elskåp i syfte att minska klotterytor och göra stadsmiljön trevligare för invånarna. Detta har under år 2020–2021 genomförts i exempelvis Norrköping, Simrishamn, Göteborg, Torshälla, Östersund och Hangö. För att öka trivseln i staden vill Linköpingslistan att ett projekt där såväl professionella som ännu ej etablerade unga konstnärer får möjlighet att utsmycka elskåp.

Linköpingslistan föreslår:

att fullmäktige uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att skärpa sina rutiner för att uppfylla kommunens klotterpolicy om borttagande inom 24 timmar.

att fullmäktige antar direktiv till Tekniska Verken Linköping AB, AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB och Sankt Kors Fastighets AB om att kommunens klotterpolicy ska följas.

att fullmäktige antar särskilt direktiv till Tekniska Verken Linköping AB om att genomföra ett projekt där 200 av bolagets elskåp får en konstnärlig utsmyckning.


Michael Cocozza (LL)                                              Jaleh Ramezani (LL)

Rulla till toppen