Befogat med krav på vaccinerad personal

Denise Cassel (KD) påstår i svar på min artikel att förslaget om införande av covid-pass inom äldreomsorgen inte är genomförbart med anledning av att det inte är förenligt med grundlagen att tvinga anställda att vaccinera sig. Det stämmer.

Undertecknad har dock aldrig föreslagit att någon ska vaccineras under tvång. Det som avsågs i artikeln var att kommunen bör göra de förändringar i verksamheten som är nödvändiga för att säkerställa tryggheten för våra äldre.

Omplaceringar efter särskilda avväganden i denna speciella situation är genomförbart utifrån rådande lagstiftning. Det har även bekräftats av Sveriges kommuner och regioner (SKR) att det av verksamhetsskäl kan vara befogat att uppställa krav på att enbart vaccinerad personal arbetar i specifika verksamheter. 

Verksamhetsskäl kan till exempel avse patientsäkerhet och smittskyddskrav. Det är dessvärre så att alliansen i Linköping alltför ofta väljer att sitta vid sidlinjen och titta på problemet. Ansvariga politiker borde ta tag i och lösa problemen. 

Hassan Deri, Linköpingslistan (LL)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen