Hörsamma Linköpingsborna – bevara badsjön

Diskussionen om Tinnis på denna sida har utgått från att man dels behöver byta ut den befintliga kulverten, dels att det krävs en omfattande reningsanläggning. Det finns inget konstaterat större fel på befintlig kulvert. Den går att köra ytterligare i många år. Enligt Folkhälsomyndigheten behöver en konstgjord badsjö inte uppfylla de omfattande krav som ställs på bassängbad. Tinnis bör enligt Folkhälsomyndigheten klassas som ett naturbad, vilket det i dagsläget inte finns några nationella riktlinjer för i Sverige. Örebro kommun, som har två naturbad, har endast pumpar som håller vatten i rörelse, dimensionerade för storleken på badet. Efter säsongen tappas vattnet ur. Vattenkvalitetsmätningar i naturbaden i Örebro genomförs på samma sätt som för andra badplatser i kommunen och bedöms efter de riktlinjer som finns för badsjöar. Felaktiga påstående om tekniska aspekter, rening och kulvert, har fått styra inriktningen på att halvera badsjöns storlek. 

De av kommunen framtagna förslagen för badsjön Tinnis innebär att en ny, mycket mindre badsjö ska uppföras till förmån för större parkyta, borttagande av kulvert som ersätts med en öppen bäck och ny cykelväg. Denna linje innebär att man drar på med onödiga kostnader i nivån 300 miljoner och samtidigt förstör en omtyckt miljö i Linköping. Det finns också en moralisk aspekt i denna fråga. När simhallen placerades vid Tinnerbäcksbadet var det närheten till badet med en intakt badsjö man visade i bilder. Man bör stå vid sitt ord och hålla vad man lovat med de fina bilderna.

Linköpingsuppropet, Tinnis.nu har tagit fram ett förslag, som man valt att kalla Linje 4.Förslaget innebär att en stor badsjö som möjligt ska behållas, utvecklas och moderniseras till förmån för det kulturarv som badsjön utgör. Genom verkställande av Linje 4 blir Tinnis en badsjö värd namnet. Förslaget skulle även innebära att hela området med simhall, bassäng och badsjö blir en sammanhållen plats för bad, rekreation och upplevelser för Linköpingsbor och turister i alla åldrar och samhällsskikt. Linköpingslistan ställer sig bakom tankarna i Linje 4. Komplettera Tinnis med en bassäng för de mindre barnen. Kör igång befintlig anläggning som den står. Dra ned investeringsnivån, spara pengar och behåll den miljö som en stor majoritet av Linköpingsborna vill bevara.

Peter Trygg

Christer Mård

Rulla till toppen