Budget för 2023

En ansvarsfull budget

En budget för långsiktighet, trygghet och integration
Linköping är en välskött kommun. Detta syns inte minst av att kommunen under de senaste åren har gått med stora överskott i verksamheten. Kommunen står nu inför stora utmaningar.
LinköpingsListan presenterar ett budgetförslag som möjliggör åtgärder vilka gör långsiktig skillnad för Linköpings medborgare i alla åldrar och samhällsskikt. Samtliga förslag samverkar i
syfte att uppnå ett tryggt, trivsamt och inkluderande Linköping.
För att bekämpa gängkriminaliteten krävs såväl direkta åtgärder som långsiktiga åtgärder. De långsiktiga åtgärderna är särskilt viktiga för att komma åt de bakomliggande strukturella
problemen. Åtgärder behöver vidtas inom flertalet områden, bland annat inom socialtjänst, arbetsliv och skola, för att nå önskad effekt. Kommunens övergripande ekonomiska situation bör stå klar för medborgarna när ställning ska tas till hur mycket av sparade resurser som är rimligt att använda.

Rulla till toppen