Enkel fråga till KSO KF 22/11

Soliditeten i Tekniska Verken har under de tre senaste åren legat i intervallet 47% – 53%. I senaste tertialrapporten per augusti i år redovisades en försämring från 51% till 38% utan närmare information. Vad är orsaken till denna utveckling?

Michael Cocozza
Linköpingslistan 

Rulla till toppen