Dålig behandling av företag

Linköpingsföretaget Vasaparken äger ett hus på Malmslättsvägen, på mark som man nyttjar med tomträtt av kommunen. När man kom med en god idé om att omvandla tomten från butik till bostadsändamål, svarade kommunen med beslut om att vräka företaget från tomten.

Det var 2018 som Vasaparken vände sig till kommunen med begäran om att köpa Inseglet 2 (f.d markisbutik), grannfastigheten till en tomt (Coop på Vallaplan) företaget redan äger. Det blev dock aldrig någon affär, kommunen nekade köpet, valde att säga upp tomträttsavtalet i januari 2022, detta i strid med gällande lagstiftning.

Linköpingslistan lyfter nu frågan i ett nämndinitiativ på Kommunstyrelsen som ska behandlas på nästa sammanträde 7/3.

– Det strider mot kommunallagen att man behandlar företag helt olika. Den stora byggjätten Peab från Stockholm vände sig till kommunen med en bra idé om att bygga bostäder på en tomt i Vidingsjö, en tomt man nyttjade med tomträtt. När Linköpingsföretaget Vasaparken gjorde samma sak svarade kommunen med att säga upp avtalet och vräka dom från tomten. Fullständigt orimligt enligt min mening och även olagligt, säger Michael Cocozza.

Vasaparken hade planerat ett större projekt om att utveckla hela området runt Vallaplan, men S+M styret menar att det inte är möjligt att ändra beslutet.

Det kan man visst det menar Michael.

– Kommunens uppsägning var inte lagenlig. Kommunen måste ha planstöd för en uppsägning. Det fanns inga planer på att omvandla tomten till bostäder. Det var först när företaget vände sig till kommunen med en idé som man bestämde sig för att säga upp avtalet, så kan man inte göra.

Men ska inte alla företag få bjuda på kommunal mark?

– I detta fall hade ett företag marken med tomträtt. Besittningsskyddet för tomträtten är stark och nyttjandet är av äganderättslig karaktär. Vad gäller anbud och markpriser, finns det etablerade markpriser för centrala tomter man kan använda sig av , tex anbuden som kom in på Folkungavallen. Man kan sälja denna tomt marknadsmässigt till Vasaparken, på samma sätt som man ska göra till Peab på tomten i Vidingsjö.

Linköpingslistan är starkt kritiska till hur styret behandlar de lokala företagen.

– S-M styret sprider osäkerhet när det gäller företagens villkor för att verka i Linköping. På annan plats på denna sida kan man läsa om hur man misshandlat företaget Norins ost. Sedan har vi RE-fastigheter som ville bygga 40 lägenheter i den äldre delen av Tannefors, de blev uppmanade att komma tillbaka 2028 och nu detta med vräkning av Vasaparken från en tomt. S-M styret har fått en mindre bra start vad gäller behandlingen av företagen i Linköping.

Rulla till toppen